Cookies Policy
X

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I accept this policy

Find out more here

The Social Roles of Polish Sociologists after 1945

No metrics data to plot.
The attempt to load metrics for this article has failed.
The attempt to plot a graph for these metrics has failed.
The full text of this article is not currently available.

Brill’s MyBook program is exclusively available on BrillOnline Books and Journals. Students and scholars affiliated with an institution that has purchased a Brill E-Book on the BrillOnline platform automatically have access to the MyBook option for the title(s) acquired by the Library. Brill MyBook is a print-on-demand paperback copy which is sold at a favorably uniform low price.

Access this article

+ Tax (if applicable)
Add to Favorites
You must be logged in to use this functionality

image of Comparative Sociology
For content published from 1960-2001, see International Journal of Comparative Sociology.

Abstract In this article I discuss the social roles of Polish sociologists in the period between 1945 and 1989. Sociologists in Poland are assumed to have constituted a heterogeneous group representing various attitudes towards the political system. Over time, they defined their intellectual role in public discourse differently. This picture remains incomplete without consideration of some crucial aspects: whether there were ways in which sociologists neutralized their participation in building the regime; and the techniques used for evasion and “legal criticism” of the system. The analysis is based on my comments of well-known sociologists published in the press and in books. Issues discussed include the function of sociology, the role of sociologists in a socialist country, and the position of sociology among other sciences and political doctrines.

Affiliations: 1: Maria Curie-Skłodowska University, Email: prus@pronet.lublin.pl; 2: Maria Curie-Skłodowska University prus@pronet.lublin.pl

Loading

Full text loading...

/content/journals/10.1163/156913311x599052
Loading

Data & Media loading...

1. Amsterdamski Stefan"„Społeczny status nauki a jej stosunek do wartości.“" Człowiek i Światopogląd 1972Vol 11 12 242 59
2. Bauman Zygmunt"„Przeciwko monopolowi w nauce.“" Po Prostu 1956Vol 48 6
3. Bauman Zygmunt"„O zawodzie socjologa.“" Kultura i Społeczeństwo 1960Vol 3 163 76
4. Bauman Zygmunt Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej 1961a Warszawa Książka i Wiedza
5. Bauman Zygmunt"„Nie bawmy się w pikasa.“" Polityka 1961bVol 26 3
6. Bauman Zygmunt Wizje ludzkiego świata 1964 Warszawa Książka i Wiedza
7. Benda Julien The Treason of the Intellectuals 2007 New Brunswick, NJ Transaction Publishers
8. Bierut Bolesław"„List Prezydenta RP Bolesława Bieruta do uczestników I Kongresu Nauki Polskiej.“" Myśl Filozoficzna 1951Vol 1–2 3–6
9. Bierut Bolesław"„Przemówienie z okazji inauguracji roku akademickiego w INS Wyższej Szkole Partyjnej.“" Trybuna Ludu 1955Vol 280 3
10. Chałasiński Józef"„Kultura umysłowa i jej autorytety.“" Przegląd Kulturalny 1955Vol 41 1 5
11. Chałasiński Józef"„Drogi i bezdroża socjalizmu w nauce polskiej (1949–1954).“" Kultura i Społeczeństwo 1957Vol 1 7 43
12. Ciupak Edward"„Nauka zaangażowana.“" Argumenty 1977Vol 40 3
13. Cyrankiewicz Józef"„Przemówienie Premiera Józefa Cyrankiewicza wygłoszone dla uczestników I Kongresu Nauki Polskiej.“" Życie Nauki 1951Vol 7–8 651 52
14. Czerwiński Marcin"„Socjologia, prognozy planowanie.“" Kultura i Społeczeństwo 1966Vol 4 21 30
15. Czyżewski Marek"„W sprawie statusu socjologii (Polemika z koncepcją Jacka Szmatki).“" Studia Socjologiczne 1981Vol 4 245 56
16. Drewnowski Jan Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce 1991 Lublin Norbertinum
17. Dudek Antoni Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970 1995 Kraków PiT
18. Dyoniziak Ryszard"„Dylematy upaństwowionej socjologii.“" Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001Vol 566 5 13
19. Hałas Elżbieta Hałas E."„Socjologia a etyka społeczna w KUL.“" Pomiędzy etyką a polityką 1999 Lublin TN KUL 13 44
20. Hirszowicz Maria The Bureaucratic Leviathan: a Study in the Sociology of Communism 1980 New York New York University Press
21. Hirszowicz Maria Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu 2001 Warszawa Scholar 2001
22. Hochfeld Julian"„O niektórych aspektach przeciwstawności materializmu historycznego i socjologii burżuazyjnej.“" Myśl Filozoficzna 1951Vol 1–2 106 54
23. Hochfeld Julian"„Socjologia, materializm historyczny, ideologia.“" Studia Filozoficzne 1960Vol 6 3 39
24. Hochfeld Julian"„W sprawie inżynierii społecznej.“" Argumenty 1961Vol 27/28 1 3
25. Hübner Piotr"„Nowa nauka“ i ludzie systemu.“" Res Publica 1990Vol 5 70 76
26. Goćkowski Janusz"„Odpowiedzialność uczonych za warunki wykonywania swego zawodu.“" Prakseologia 1978Vol 3 149 65
27. Goćkowski Janusz"„Modele socjologii w Polsce.“" Studia Socjologiczne 1981Vol 1 49 72
28. Goćkowski Janusz"„Społeczne role uczonych. Trzy role i trzy teatry.“" Polityka 1985Vol 40 10
29. Goćkowski Janusz Kojder i K.Z. Sowa A."„Tradycja terapeutyczno-reformatorska w polskiej myśli socjologicznej.“" Los i wybór : dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego 2003 Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski 147 174
30. Graczyk Józef"„Cztery dyskusje o socjologii.“" Studia Socjologiczne 1967Vol 1 294 98
31. Jabłoński Henryk"„Nauka w służbie narodu.“" Kultura i Społeczeństwo 1974Vol 1 13 18
32. Jan Paweł II"„Przemówienie z 12 listopada 1983.“" Tygodnik Powszechny 1984Vol 29 1 2
33. Jankowski Henryk"„O etyce naukowca.“" Po Prostu 1957Vol 12 2
34. Jarosiński Witold"„Przemówienie wprowadzające wygłoszone 17 grudnia 1962 r. na XI Plenum KC PZPR.“" Nowe Drogi 1963Vol 1 3 19
35. Jaroszewski Tadeusz M."„Nauki społeczne, humanizm, laicyzacja.“" Argumenty 1971Vol 51/52 1 7
36. Jerschina Jan"„Przyszłość socjologii: powrót do tradycji i funkcji reformatorskiej. Dyskusja nad stanem i potrzebami socjologii polskiej.“" Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1985Vol 4 275 81
37. Jordan Zbigniew"„Bunt intelektualisty.“" Kultura 9 1955 93 102
38. Keen Mike F., Mucha Janusz Sociology in Central and Eastern Europe: Transformation at the Dawn of a New Millennium 2003 Westport, Conn. Praeger
39. Kłoskowska Antonina"„Nauka czy przyjemność?“" Po Prostu 1957Vol 2 7
40. Kłoskowska Antonina"„Nauki społeczne- obowiązki i odpowiedzialność.“" Nowe Drogi 1978Vol 5 51 59
41. Kmita Jerzy"„Godność nauki.“" Nurt 1980Vol 187 1 2
42. Kojder Andrzej"„Bezdroża socjologii.“" Polityka 1973Vol 1 14
43. Kołakowski Leszek"„Wizjonerstwo i dogmatyzm.“" Przegląd Kulturalny 1955Vol 43 1 2
44. Kotarbiński Tadeusz"„O drogach rozwoju polskiej nauki.“" Po Prostu 1957Vol 4 2
45. Kozielecki Józef Intelektualiści – miejsce na ziemi 1989 Wrocław Ossolineum
46. Kraśko Nina Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970 1996 Warszawa PWN
47. Krasnodębski Zdzisław Drzemka rozsądnych 2006 Kraków Ośrodek Myśli Politycznej
48. Kroński Tadeusz"„Antydogmatyzm i metafizyka.“" Przegląd Kulturalny 1955Vol 46 2 4
49. Krzemiński Ireneusz"„Nie wykorzystane możliwości.“" Literatura 1974Vol 18 4
50. Krzemiński Ireneusz Sułek A."„Metodologia jako filozofia pozytywistycznej równowagi. Ćwierć wieku w Instytucie Socjologii UW.“" Socjologia na UW. Fragmenty historii 2007 Warszawa IFiS PAN 306 322
51. Kuczyński Paweł"„Widmo socjologii biurokratycznej.“" Studia Filozoficzne 1980Vol 6 117 33
52. Kurowski Stefan"„O wielki program badań społecznych.“" Dziś i Jutro 1955Vol 34 7
53. Kurowski Stefan"„Dogmatyzm i rozwój nauki.“" Dziś i Jutro 1956Vol 3 3 6
54. Kwaśniewicz Władysław"„Uniwersyteckie nauczanie socjologii a społeczne role socjologów.“" Studia Socjologiczne 1976Vol 2 17 27
55. Kwaśniewicz Władysław Kulpińska J., Nowakowski S."„Polska socjologia wobec zagadnienia praktycznych jej zastosowań.“" Społeczeństwo i socjologia: księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu 1985 Wrocław Ossolineum 517 536
56. Lange Oskar"„O konsekwentne stosowanie analizy marksistowskiej.“" Przegląd Kulturalny 1955Vol 49 1 2
57. Lifschens A."„Młodzi socjologowie o problemach swojego zawodu.“" Studia Socjologiczne 1978Vol 3 247 54
58. Lutyński Jan"„Społeczne funkcje badań społecznych.“" Przegląd Socjologiczny 1963Vol 2 13 42
59. Lutyński Jan"„Działania pozorne.“" Kultura i Społeczeństwo 1977Vol 2 69 78
60. Malewski Andrzej"„Postulaty praktycznej użyteczności a rozwój nauk społecznych.“" Zeszyty Naukowe UMK 1956Vol 5 3 13
61. Mannheim Karl Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of Knowledge 1985 San Diego Harcourt Brace Jovanovich
62. Markiewicz Władysław"„Eksperci od przyszłości.“" Perspektywy 1970Vol 43 22 23, 32
63. Markiewicz Władysław"„Postawy środowiska socjologicznego wobec uchwał Partii.“" Trybuna Ludu 1963Vol 211 4
64. Markiewicz Władysław"„Socjologia w Polsce.“" Studia Socjologiczne 1970Vol 1 5 38
65. Markiewicz Władysław"„Stan i perspektywy rozwoju nauk społecznych.“" Nowe Drogi 1972Vol 3 44 57
66. Markiewicz Władysław"„W perspektywie nauki.“" Argumenty 1973Vol 25 1 13
67. Markiewicz Władysław"„Nauki społeczne – ranga, odpowiedzialność, oczekiwania i zadania.“" Kultura i Społeczeństwo 1975Vol 2–3 15 20
68. Markiewicz Władysław"„Miejsce i rola marksizmu w badaniach społecznych.“" Nauka Polska 1984Vol 1 43 54
69. Miłosz Czesław Zielonko J. The Captive Mind 1953 New York Knopf
70. Mokrzycki Edmund Założenia socjologii humanistycznej 1971 Warszawa PWN
71. Mokrzycki Edmund"„Czy do nauki przychodzi się z pytaniami?“" Polityka 1973Vol 15 15
72. Mokrzycki Edmund"„Takie to marksistowskie.“" Polityka 1974Vol 2 2
73. Mokrzycki Edmund"„Z teorii milczenia.“" Miesięcznik Literacki 1976Vol 6 101 3
74. Morawski Witold"„Socjologia a modernizacja społeczna.“" Kultura 1973Vol 26 6
75. Moses Dirk A. German Intellectuals and the Nazi Past 2007 Cambridge University of Cambridge Press
76. Mucha Janusz Sztompka P."“The Humanistic Sociology of Stanisław Ossowski.”" Masters of Polish Sociology 1984 Kraków PAN 179 199
77. Mucha Janusz Wright Mills C."„Przedmowa. Wyobraźnia w naukach społecznych.“" Wyobraźnia socjologiczna 2008 Warszawa PWN 7 41
78. Musiał Filip"„Realizm Kościoła katolickiego w czasach PRL-u.“" Ośrodek Mysli Politycznej 2005 Retrieved June 5, 2005 ()
79. Nowak Stefan"„Do nauki przychodzi się z pytaniami.“" Polityka 1973Vol 11 14
80. Orzechowski Marian"„Społeczna odpowiedzialność uczonego.“" Nowe Drogi 1978Vol 3 81 99
81. Ossowska Maria Intymny portret uczonych: korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich 2002 Warszawa Wydawnictwo Sic!
82. Ossowski Stanisław"„Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki.“" Myśl Współczesna 1947Vol 12 501 13
83. Ossowski Stanisław"„Teoretyczne zadania marksizmu.“" Myśl Współczesna 1948aVol 1 4 18
84. Ossowski Stanisław"„Na szlakach marksizmu.“" Myśl Współczesna 1948bVol 8/9 19 34
85. Ossowski Stanisław O osobliwościach nauk społecznych 1962 Warszawa PWN
86. Ossowski Stanisław"„Nauki humanistyczne a ideologia społeczna.”" Dzieła 1967Vol vol. 4 Warszawa PWN 103 124
87. Ossowski Stanisław"„Problematyka swobody słowa w dyskusjach naukowych.“" Kultura i Życie 1981 October 22 25
88. Pawluczuk Włodzimierz"„Drogi i bezdroża socjologii.“" Zdanie 1986Vol 2 7 14
89. Podgórecki Adam"„Pięć funkcji socjologii.“" Studia Socjologiczne 1966Vol 3 227 43
90. Rychard Andrzej"„Krytyczna socjologia instytucji realnego socjalizmu a poznawcze wyzwania transformacji: ile kontynuacji, a ile rewizji.“" Studia Socjologiczne 1992Vol 1/2 19 23
91. Schaff Adam"„Marksizm a rozwój nauki.“" Myśl Współczesna 1948Vol 6/7 245 63
92. Schaff Adam Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej 1949 Warszawa Książka i Wiedza
93. Schaff Adam"„Marksizm a rozwój polskiej humanistyki.“" Przegląd Kulturalny 1955Vol 43 1 2
94. Schaff Adam"„Stalin a nauka.“" Życie Szkoły Wyższej 1953Vol 3 12 19
95. Schaff Adam"„O pozytywny program badań społecznych.“" Przegląd Kulturalny 1955Vol 45 1 2
96. Schaff Adam"„W sprawie partyjnego kierowania nauką.“" Nowe Drogi 1956Vol 6 12 23
97. Schaff Adam"„Zadania socjologów-marksistów. Polskie doświadczenia.“" Polityka 1961Vol 49 1 11
98. Schaff Adam"„Ankietowania, czyli o rozwoju polskiej socjologii.“" Polityka 1962Vol 16 1 11
99. Schaff Adam Moje spotkania z nauką polską 1997 Warszawa Polska Oficyna Wydawnicza BAW
100. Siciński Andrzej"„Nauka o naszej przyszłości.“" Kultura i Społeczeństwo 1967Vol 1 89 96
101. Siciński Andrzej"„Two Sociologies: of Times of Stability and of Times of Crisis.“" The Polish Sociological Bulletin 1981Vol 3/4 5 10
102. Sitek Ryszard Warszawska szkoła historii idei 2000 Warszawa Scholar
103. Sitek Ryszard"„Czy trzeba namawiać nauki społeczne żeby stanęły na czele ruchu egzekucji praw w Polsce?“" Odra 1981Vol 4 2 8
104. Socjologia polska na tle socjologii światowej (dyskusja) Studia Socjologiczne 1986Vol 4 11 8
105. Sułek Antoni"„Przeciwko socjologii oralnej.“" Kultura i Społeczeństwo 1987Vol 4 227 29
106. Sułek Antoni Sułek A."„Dlaczego socjologia nie przewidziała Solidarności i co z tego wynikło.“" Solidarność. Wydarzenie, konsekwencje, pamięć 2006 Warszawa IFiS PAN 255 269
107. Sułek Antoni"„Do Ameryki! Polscy socjologowie w USA po przełomie 1956 roku" 2008 Presented at Conference 20 lat Instytutu Socjologii: ku pamięci prof. Sitka 21 June Warszawa
108. Szacki Jerzy"„Rozmowy bez recept.“" Res Publica 1998Vol 4 31 42
109. Szaniawski Klemens"„Teorie i metody“" Współczesność 1969Vol 16 1 11
110. Szczepański Jan"„Sociology 1968.“" The Polish Perspectives 1969Vol 3 27 33
111. Szczepański Jan"„Zadania nauk społecznych.“" Życie Warszawy 1970Vol 9 5
112. Szczepański Jan Odmiany czasu teraźniejszego 1973 Warszawa Książka i Wiedza
113. Szczepański Jan"„Stosowanie nauk społecznych w praktyce.“" Nowe Drogi 1976Vol 6 39 50
114. Sztompka Piotr"„Takie to zaangażowanie.“" Polityka 1974Vol 5 8
115. Sztompka Piotr"„Ekspert czy trybun? [Rola społeczna intelektualistów]“" Kultura 1981Vol 4 15
116. Sztompka Piotr Sztompka P."“The Polish Sociological Tradition.”" Master of Polish Sociology Wrocław Ossolineum 7 24
117. Sztompka Piotr"„Nie ma odpoczynku na szczytach.“" Polityka 2007 marzec
118. Szymczyk Jan Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne 2005 Lublin Norbertinum
119. Turowski Jan Hałas E."„Socjologia rozumiejąca Franciszka Mirka.“" Pomiędzy etyką a polityką 1999 Lublin TN KUL 137 152
120. Werblan Andrzej"„O socjologii krytycznie.“" Nowe Drogi 1963Vol 7 12 24
121. Wesołowski Włodzimierz"„Spojrzenie w przyszłość: nauka podporządkowana społeczeństwu.“" Trybuna Ludu 161 1970Vol 168 4
122. Wiatr Jerzy J. Past and Present in Polish Sociology 1974 Wrocław Ossolineum
123. Wiatr Jerzy J."„Nauki społeczne w umacnianiu socjalistycznego państwa.“" Wojsko Ludowe 1982Vol 2 10 16
124. Wiatr Jerzy J. Życie w ciekawych czasach 2008 Warszawa Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
125. Wincławski Włodzimierz Słownik biograficzny socjologii polskiej 2001Vol Vol. 1 A–H. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
126. Wincławski Włodzimierz Słownik biograficzny socjologii polskiej 2004Vol Vol. 2 I–M. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
127. Wincławski Włodzimierz Słownik biograficzny socjologii polskiej 2007Vol Vol. 3 N–St. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
128. Ziółkowski Marek"„Socjologia polska wobec problemów społecznych kraju. Refleksje po VI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym. Łódź 9–22 września 1981.“" Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1981Vol 3 297 300
129. Znaniecki Florian Społeczne role uczonych 1984 Warszawa PWN
130. Znaniecki Florian The Social Role of the Man of Knowledge 1986 Brunswick Transaction Books
131. Żółkiewski Stefan"„Niektóre zagadnienia rozwoju nauk społecznych w Polsce.“" Nowe Drogi 1955Vol 12 3 23
132. Żółkiewski Stefan"„Aktualna sytuacja w humanistyce polskiej.“" Nauka Polska 1961Vol 1 17 42
http://brill.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1163/156913311x599052
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1163/156913311x599052
2011-01-01
2018-10-17

Sign-in

Can't access your account?
 • Tools

 • Add to Favorites
 • Printable version
 • Email this page
 • Subscribe to ToC alert
 • Get permissions
 • Recommend to your library

  You must fill out fields marked with: *

  Librarian details
  Your details
  Why are you recommending this title?
  Select reason:
   
  Comparative Sociology — Recommend this title to your library
 • Export citations
 • Key

 • Full access
 • Open Access
 • Partial/No accessInformation