Cookies Policy
X
Cookie Policy

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I accept this policy

Find out more here

Den Europeiska Kol- Och Stålgemenskapens Politiska Institutioner

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.

Buy this article

Price:
$30.00+ Tax (if applicable)
Add to Favorites

image of Nordic Journal of International Law

Ett intressant drag i folkrättens utveckling efter andra världskriget har varit den väldiga ökningen av antalet mellanfolkliga organ. Me-dan mellankrigstidens folkrättsarbeten bara redovisade en handfull internationella organisationer, kan dagens specialister pÅ den nya folkrättsdisciplin, som sysslar med »the law of international institutions«, räkna upp över hundratalet dylika organ, varav över ett dussin i Europa. Bland de europeiska organisationerna brukar man skilja mellan tvÅ huvudkategorier, nämligen Å ena sidan samarbetsorgan sãsom OEEC och dess efterträdare OECD, EuroparÅdet och Västeuropeiska Unionen, samt Å andra sidan integrationsorgan vartill räknas den Europeiska kol- och stÅlgemenskapen (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier - CECA), Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och den Europeiska ekonomiska gemenskapen (i Skandinavien i allmänhet Återgiven med förkortningen EEC efter den engelska termen European Economic Community).

Sign-in

Can't access your account?
 • Tools

 • Add to Favorites
 • Printable version
 • Email this page
 • Create email alert
 • Get permissions
 • Recommend to your library

  You must fill out fields marked with: *

  Librarian details
  Name:*
  Email:*
  Your details
  Name:*
  Email:*
  Department:*
  Why are you recommending this title?
  Select reason:
   
   
   
   
  Other:
   
  Nordic Journal of International Law — Recommend this title to your library

  Thank you

  Your recommendation has been sent to your librarian.

 • Export citations
 • Key

 • Full access
 • Open Access
 • Partial/No accessInformation