Cookies Policy
X

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I accept this policy

Find out more here

The Frisian Substrate beneath the Groningen Dialect

No metrics data to plot.
The attempt to load metrics for this article has failed.
The attempt to plot a graph for these metrics has failed.
The full text of this article is not currently available.

Brill’s MyBook program is exclusively available on BrillOnline Books and Journals. Students and scholars affiliated with an institution that has purchased a Brill E-Book on the BrillOnline platform automatically have access to the MyBook option for the title(s) acquired by the Library. Brill MyBook is a print-on-demand paperback copy which is sold at a favorably uniform low price.

Access this article

+ Tax (if applicable)
Add to Favorites
You must be logged in to use this functionality

image of Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik

Historical linguists agree in assuming that the Low Saxon dialect of the Dutch province of Groningen is underlain by a Frisian substrate. The aim of this contribution is to scrutinise the linguistic arguments for this assumption. The most convincing arguments concern toponymy, but the formation of diminutives and words denoting small plants or animals, children’s games and agricultural or toponymic referents, including emotional adjectives or adverbs, also point in the direction of the supposed substrate. This does not hold for syntax, even though this is a rather stable domain. Many syntactic phenomena of the Groningen dialect have a wide geographical spread and encompass a large part of Germany.

Affiliations: 1: Universiteit LeidenNiederlande cvbree@dds.nl

10.1163/18756719-12340067
/content/journals/10.1163/18756719-12340067
dcterms_title,pub_keyword,dcterms_description,pub_author
10
5
Loading
Loading

Full text loading...

/content/journals/10.1163/18756719-12340067
Loading

Data & Media loading...

1. Barbiers Sjef"Variatie in de morfosyntaxis van één’"Taal en Tongval. Themanummer 15: Dialectsyntaxis in bloei2002–20034462
2. van Bree Cor Breuker Ph. H., Janse A."Hollandse taalinvloed in Friesland"Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding1997aZutphenWalburg120133
3. van Bree Cor Gvozdanović J."Changes in Diminutive Formation in the Eastern Dutch Dialect of Twente"Language Change and Functional Explanations1997bBerlinDe Gruyter143178
4. van Bree Cor"Een fries substraat in de drentse woordenschat?"Acta Neerlandica. Bijdragen tot de neerlandistiek Debrecen2002283298
5. van Bree Cor"Syntactische configuraties in het nederlandse taalgebied"Neerlandica Wratislaviensia2008Vol 1795118
6. van Bree Cor, Versloot Arjen P. Bremmer Rolf H.Jr.Oorsprongen van het Stadsfries2008Ljouwert(Leeuwarden)Fryske Akademy
7. BremmerJr"Is de nederlandse meervouds-s van Engelse komaf? "Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik1989Vol 287791
8. Bremmer Rolf H.JrAn Introduction to Old Frisian2009AmsterdamBenjamins
9. van Coetsem FransLoan Phonology and the Two Transfer Types in Language Contact1988DordrechtForis
10. Foerste WilliamDer Einfluß des Niederländischen auf den Wortschatz der jüngeren niederdeutschen Mundarten Ostfrieslands1938HamburgWachtholtzNachdruck Leer 1975
11. Frings TheodorDie Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen1944HalleNiemeyer
12. Goeman Ton"Der Einheitsplural im Präsens Indikativ der (ost)niederländischen Dialekte. Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterlichen Urkunden"Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung1993Vol 116134169
13. Goeman Ton de Caluwe Johan, et al"Morfologische Umlaut in werkwoorden. Umlaut bezien vanuit het noordoosten"Taeldeman, man de taal, schatbewaarder van de taal2004GhentAcademia455470
14. Goossens Jan"Zwischen Niederdeutsch und Niederländisch. Die Dynamik der ostniederländischen Sprachlandschaft"Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung1991Vol 114108133
15. Heeroma KlaasOostnederlandse taalproblemen1951AmsterdamNorth Holland
16. Heeroma Klaas Heeroma K., Naarding J."Stratigrafie van de oostnederlandse volkstaal"Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en de streektaalkunde van Oost-Nederland1964’s-HertogenboschMalmberg3969
17. Hinskens Frans, Brouwer Leendert"Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje: -ster in noordelijke aardrijkskundige namen"Taal en Tongval Themanummer2006Vol 197195
18. Hoekstra Eric"Oer de oerienkomst tusken de dialekten fan Grinslän en it Frysk"Philologia Frisica Anno 19961998117137
19. Hoekstra Jarich"An Outline History of West-Frisian"Munske20017227342001
20. Hofmann DietrichDie k-diminutiva im Nordfriesischen und in verwandten Sprachen1961KölnBöhlau
21. Hüning Matthias van Santen Ariane, van der Wal Marijke"Het ‘tegaan’ van een morfologische categorie. Over het Middelnederlandse verbaalprefix te-"Taal in tijd en ruimte1997LeidenSNL2335
22. Janßen H.Die Gliederung der Mundarten Ostfrieslands und der angrenzenden Gebiete1937MarburgElwert
23. Kloeke Gesinus G.De Hollandsche Expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche dialecten enz1927The HagueNijhoff
24. Kloeke Gesinus G. Laufer O., Schröder E., et al"Zum Ingwäonismenproblem"Niederdeutsche Studien. Festschrift für Conrad Borchling1932NeumünsterWachtholtz338366
25. Kloeke Gesinus G. Kloeke G. G."Ostniederländische Diminutiva"Verzamelde Opstellen1952AssenVan Gorcum6996
26. Kloeke Gesinus G.Het taallandschap van onze noordoostelijke provinciën1955AmsterdamNorth Holland
27. ter Laan K.Proeve van een Groninger Spraakkunst1953WinschotenVan der Veen
28. ter Laan K.Nieuw Groninger woordenboek1974GroningenTjeenk Willink
29. Lasch AgatheMittelniederdeutsche Grammatik1974TübingenNiemeyer
30. Miedema H. T. J. Meertens P. J."Inleiding"Nederlands repertorium van familienamen1964AssenVan Gorcum3
31. Munske Horst HaiderHandbuch des Friesischen. Handbook of Frisian Studies2001TübingenNiemeyer
32. Naarding J.De Drenten en hun taal1948AssenVan Gorcum
33. Niebaum Hermann"Der Niedergang des Friesischen zwischen Lauwers und Weser"Munske20014304422001
34. Overdiep Gerrit S.Volkstaal en dialektstudie1947AntwerpenStandaard
35. Pauwels AnitaDe plaats van hulpwerkwoord, verleden deelwoord en infinitief in de nederlandse bijzin1953LeuvenSymons2 parts
36. Reker Siemon Jan HendrikHet groninger werkwoordsysteem en ‘hoeven’. Synchrone verbale morfologie in verandering1989GroningenWolters-Noordhoff
37. Remmers Arend"Zum ostfriesischen Niederdeutsch"Niederdeutsches Jahrbuch1994–1996Vol 117130168211244141177118119
38. SAND = Sjef Barbiers, Hans Bennis, Gunther de Vogelaer, Magda Devos & Margreet van der HamSyntactic Atlas of the Dutch Dialects2005AmsterdamAmsterdam University Press
39. Sassen A.Het Drents van Ruinen1953AssenVan Gorcum
40. Scheuermann Ulrich Behre K.-E., van Lengen H."“Sprache” in Ostfriesland"Ostfriesland. Geschichte und Gestalt einer Kulturlandschaft1998AurichOstfriesische Landschaft341352
41. Scheuermann Ulrich"Friesische Relikte im ostfriesischen Niederdeutsch"Munske20014434482001
42. Schönfeld Moritz Schönfeld M., et al"Friese relicten in het Gronings, in het bijzonder in de toponiemen (Iets over de verhouding van het Gronings tot het Fries)"Friezen, Saksen, Franken1947AmsterdamNorth Holland136
43. Tiersma Pieter MeijesFrisian Reference Grammar1985DordrechtForis
44. Versloot Arjen P."Westgermaans *ē1 in het Noord-Hollands: een Ingweoonse mythe?"It Beaken2012Vol 74101121
45. de Vries WobbeGroninger plaatsnamen1946GroningenWolters
46. Thomason Sarah G., Kaufman TerrenceLanguage Contact, Creolization, and Genetic Linguistics1988BerkeleyUniversity of California Press
47. Weijnen Antoon Århammer N. R., Breuker Ph. H., Dam F., Dykstra A., Steenmeijers-Wielinga T. J."Fries in Hollands"Miscellenia Frisica1984AssenVan Gorcum97102
http://brill.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1163/18756719-12340067
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1163/18756719-12340067
2017-06-09
2018-07-22

Sign-in

Can't access your account?
 • Tools

 • Add to Favorites
 • Printable version
 • Email this page
 • Subscribe to ToC alert
 • Get permissions
 • Recommend to your library

  You must fill out fields marked with: *

  Librarian details
  Your details
  Why are you recommending this title?
  Select reason:
   
  Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik — Recommend this title to your library
 • Export citations
 • Key

 • Full access
 • Open Access
 • Partial/No accessInformation