Cookies Policy
X

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I accept this policy

Find out more here

Full Access The Prayers of Abū Muslim and al-Maʾmūn. An Exercise in Dating Ḥadīth

No metrics data to plot.
The attempt to load metrics for this article has failed.
The attempt to plot a graph for these metrics has failed.
The full text of this article is not currently available.

Brill’s MyBook program is exclusively available on BrillOnline Books and Journals. Students and scholars affiliated with an institution that has purchased a Brill E-Book on the BrillOnline platform automatically have access to the MyBook option for the title(s) acquired by the Library. Brill MyBook is a print-on-demand paperback copy which is sold at a favorably uniform low price.

The Prayers of Abū Muslim and al-Maʾmūn. An Exercise in Dating Ḥadīth

  • PDF
  • HTML
Add to Favorites
You must be logged in to use this functionality

image of Journal of Abbasid Studies

In using ḥadīth narratives as historical sources, the challenge is to determine their origin. Different methods have been devised to trace the provenance of ḥadīth reports, but all these approaches lack an external frame of reference. Data retrieved from other sources, such as the historiographical genres, can be used to validate the results of ḥadīth-analysis under certain conditions. The method proposed here is exclusively applicable to traditions that describe events or support a rule that can be linked to a historical event described in the chronicles. Two case studies — concerning the festival prayer and the pronouncement of a final takbīr in the regular prayers — demonstrate that the results of the proposed method of dating ḥadīths correspond to the dates ascribed to the events in the chronicles.

Affiliations: 1: University of LeuvenBelgiumstijna@gmail.com

10.1163/22142371-12340006
/content/journals/10.1163/22142371-12340006
dcterms_title,pub_keyword,dcterms_description,pub_author
10
5
Loading

In using ḥadīth narratives as historical sources, the challenge is to determine their origin. Different methods have been devised to trace the provenance of ḥadīth reports, but all these approaches lack an external frame of reference. Data retrieved from other sources, such as the historiographical genres, can be used to validate the results of ḥadīth-analysis under certain conditions. The method proposed here is exclusively applicable to traditions that describe events or support a rule that can be linked to a historical event described in the chronicles. Two case studies — concerning the festival prayer and the pronouncement of a final takbīr in the regular prayers — demonstrate that the results of the proposed method of dating ḥadīths correspond to the dates ascribed to the events in the chronicles.

Loading

Full text loading...

/deliver/journals/22142371/1/1/22142371_001_01_s006_text.html?itemId=/content/journals/10.1163/22142371-12340006&mimeType=html&fmt=ahah
/content/journals/10.1163/22142371-12340006
Loading

Data & Media loading...

1. ʿAbd al-Razzāq al-Ṣanʿānī Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʿẓamī al-Muṣannaf 1983Vol 12 vols Beirut al-Maktab al-Islāmī (d. 211/827)
2. Abū ʿArūba al-Ḥarrānī al-Ḥusayn b. Abī Maʿshar Mashʿal b. Bānī l-Jibrīn al-Muṭīrī Kitāb al-awāʾil 2002 Beirut Dār Ibn Ḥazm (d. 318/931)
3. Abū ʿAwwāna Amīn b. ʿĀrif al-Dimashqī Musnad (al-Mustakhraj) 1998Vol 5 vols Beirut Dār al-Maʿrifa (d. 316/928f.)
4. Abū Dāwūd Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz al-Khālidī Sunan 2007Vol 3 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 275/889)
5. Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī Ḥilyat al-awliyāʾ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyāʾ 1988Vol 10 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 430/1038)
6. Abū Nuʿaym al-Iṣfahānī Naẓar Muḥammad al-Fāryābī Musnad al-Imām Abī Ḥanīfa 1994 Riyadh Maktabat al-Kawthar
7. Abū Yaʿlā al-Mawṣilī Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā Musnad 1998Vol 7 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 307/919)
8. Abū Zurʿa al-Dimashqī Shukr Allāh b. Niʿmat Allāh al-Qawjānī Tārīkh 1980 Damascus Majmaʿ al-Lugha al-ʿArabiyya (d. 281/895)
9. Aḥmad b. Ḥanbal Aḥmad Muḥammad Shākir, Ḥamza Aḥmad al-Zayn Musnad 1995Vol 20 vols Cairo Dār al-Ḥadīth (d. 241/855)
10. Al-Azdī Abū Zakariyyāʾ Yazīd b. Muḥammad Ḥabība Alī Tārīkh al-Mawṣil 1967 Cairo Dār al-Taḥrīr (d. 334/945)
11. Al-Bayhaqī Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā al-Sunan al-kubrā 2003Vol 11 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 458/1066)
12. Al-Bazzār Aḥmad b. ʿAmr Maḥfūẓ al-Raḥmān Zayn Allāh, ʿĀdil b. Ṣaʿd, Ṣabrī ʿAbd al-Khāliq al-Shāfiʿī al-Baḥr al-Zakhkhār (Musnad) 1988-2009Vol 18 vols Medina Maktabat al-ʿUlūm wa-l-Ḥukm (d. 292/904f.)
13. Al-Bukhārī Muḥammad b. Ismāʿīl Krehl Ludolf, Juynboll Th.W. al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ 1862-1908Vol 4 vols Leiden Brill (d. 256/870)
14. Al-Dāraquṭnī Shuʿayb al-Arnaʾūṭ Sunan 2004Vol 6 vols Beirut Muʾassasat al-Risāla (d. 385/995)
15. Al-Dārimī Ḥusayn Salīm Asad al-Dārānī Musnad (Sunan) 2000 Riyadh Dār al-Mughnī li-l-Nashr wa-l-Tawzīʿ (d. 255/869)
16. Al-Ḥumaydī ʿAbd Allāh b. al-Zubayr Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʿẓamī Musnad 1381Vol 2 vols Beirut ʿĀlam al-Kutub (d. 219/834)
17. Ibn Abī Shayba Kamāl Yūsuf al-Ḥūt Muṣannaf 1989Vol 7 vols Beirut Dār al-Tāj (d. 235/849)
18. Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr Keller H. Kitāb Baghdād 1908 Leipzig Harrassowitz (d. 280/893)
19. Ibn al-Jawzī Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā, Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā al-Muntaẓam fī tārīkh al-mulūk wa-l-umam 1992Vol 18+1 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 597/1200)
20. Ibn Baṭṭāl Abū l-Ḥusayn ʿAlī b. Khalaf Abū Tamīm Yāsir b. Ibrāhīm Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 2003Vol 10 vols Riyadh Maktabat al-Rushd (d. 449/1057)
21. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd Allāh b. Bāz, Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb Fatḥ al-bārī bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 1379Vol 13 vols Beirut Dār al-Maʿrifa (d. 852/1449)
22. Ibn Ḥibbān al-Bustī Maktab al-Buḥūth wa-l-Dirāsāt Ṣaḥīḥ 1996Vol 6 vols Beirut Dār al-Fikr (d. 354/965)
23. Ibn Kathīr ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī al-Bidāya wa-l-nihāya 1997Vol 21 vols Cairo Dār Hajr (d. 774/1373)
24. Ibn Khuzayma Muṣṭafā al-Aʿẓamī Muḥammad Ṣaḥīḥ 1980Vol 4 vols Beirut al-Maktab al-Islāmī (d. 311/923)
25. Ibn Māja Fuʾād ʿAbd al-Bāqī Muḥammad Sunan 1952-3Vol 2 vols Cairo Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya (d. 273/887)
26. Ibn Rusta Abū ʿAlī Aḥmad b. ʿUmar de Goeje M.J. al-Aʿlāq al-nafīsa 1892 Leiden Brill (d. 300/912)
27. Al-Khwārazmī Muḥammad b. Maḥmūd Jāmiʿ masānīd al-imām al-aʿẓam 1332Vol 2 vols Hyderabad Majlis Dāʾirat al-Maʿārif al-Niẓāmiyya (d. 665/1266f.)
28. Mālik b. Anas Fuʾād ʿAbd al-Bāqī Muḥammad al-Muwaṭṭaʾ 1951Vol 2 vols Cairo Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya (d. 179/796)
29. Miskawayh Aḥmad b. Muḥammad Kasrawī Ḥasan Sayyid Tajārib al-umam wa-taʿāqub al-himam 2003Vol 7 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 421/1030)
30. Al-Mizzī Jamāl al-Dīn Yūsuf b. ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Ṣamad Sharaf al-Dīn Tuḥfat al-ashrāf bi-maʿrifat al-aṭrāf 1999Vol 16 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 742/1341)
31. Al-Mizzī Jamāl al-Dīn Yūsuf b. ʿAbd al-Raḥmān ʿAwwād Maʿrūf Bashshār Tahdhīb al-kamāl fī asmāʾ al-rijāl 2010Vol 8 vols Beirut Muʾassasat al-Risāla
32. Muslim ʿAbd al-Bāqī Fuʾād Ṣaḥīḥ 1955-56Vol 5 vols Cairo Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya (d. 261/875)
33. Al-Nasāʾī al-Mujtabā (Sunan) bi-sharḥ al-ḥāfiẓ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī wa-ḥāshiyat al-imām al-Sindī 1348Vol 8 vols Cairo (d. 303/915)
34. Al-Nasāʾī Abū Anas Jād Allāh b. Ḥasan al-Khaddāsh al-Sunan al-kubrā 2006Vol 3 vols Beirut Maktabat al-Rushd
35. Al-Sayyid Fuʾād Ṣāliḥ Muʿjam al-awāʾil fī tārīkh al-ʿArab wa-l-Muslimīn 1992 Beirut Dār al-Manāhil
36. Al-Shaybānī Abū l-Wafāʾ al-Afghānī Kitāb al-aṣl fī l-furūʿ (al-Mabsūṭ) 1990Vol 5 vols Beirut ʿĀlam al-Kutub (d. 189/805)
37. Al-Shaybānī Abū l-Wafāʾ al-Afghānī Kitāb al-Āthār 1993Vol 2 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya
38. Al-Sindī Muḥammad ʿĀbid ʿAlī al-Zawāwī al-Ḥasanī Yūsuf, ʿIzzat al-ʿAṭṭār al-Ḥusaynī Tartīb Musnad al-imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī 1951Vol 2 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya
39. Al-Suyūṭī Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān al-Jūzū al-Wasāʾil ilā maʿrifat al-awāʾil 1988 Beirut Dār Maktabat al-Ḥayā (d. 911/1505)
40. Al-Ṭabarānī Abū l-Qāsim Sulaymān b. Aḥmad Ḥamdī b. ʿAbd al-Majīd al-Salafī al-Muʿjam al-kabīr 1983Vol 25 vols Cairo Maktabat Ibn Taymiyya (d. 360/971)
41. Al-Ṭabarānī Abū l-Qāsim Sulaymān b. Aḥmad Ṭāriq b. ʿIwaḍ Allāh b. Muḥammad, ʿAbd al-Muḥsin b. Ibrāhīm al-Ḥusaynī al-Muʿjam al-awsaṭ 1995Vol 10 vols Cairo Dār al-Ḥaramayn
42. Al-Ṭabarī Abū l-Faḍl Ibrāhīm Muḥammad Tārīkh al-rusul wa-l-mulūk 1969 Cairo Dār al-Maʿārif
43. Al-Ṭabarī Yar-Shater Ehsan The history of al-Ṭabarī 1989-2007Vol 40 vols Albany NY State University of New York Press
44. Al-Tirmidhī Maḥmūd Muḥammad Naṣṣār al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (Sunan) 2007Vol 5 vols Beirut Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya (d. 279/892)
45. Al-ʿUtbī Muḥammad b. Aḥmad Muranyi Miklos Kitāb al-ḥajj min al-masāʼil al-mustakhraja min al-asmiʿa mimmā laysa fī l-Mudawwana 2007 Beirut Dār Ibn Ḥazm (d. 254/868)
46. Beaumont Daniel"Hard-boiled: Narrative Discourse in Early Muslim Traditions" Studia Islamica 1996Vol 83 5 31
47. Becker C.H."Zur Geschichte des islamischen Kultus" Der Islam 1912Vol 3 374 399
48. Cook Michael Early Muslim Dogma: A Source-critical Study 1981 Cambridge Cambridge University Press
49. Cook Michael"Eschatology and the Dating of Traditions" Princeton Papers in Near Eastern Studies 1992Vol 1 23 47
50. Dutton Yasin"‘An Innovation from the Time of the Banī Hāshim’: Some Reflections on the Taslīm at the End of the Prayer" Journal of Islamic Studies 2005Vol 16 2 147 176
51. Goitein S.D. Studies in Islamic History and Institutions 1968 Leiden Brill
52. Goldziher Ignaz"Islamisme et parsisme" Actes du premier Congrès international d’histoire des religions 1900 Paris E. Leroux 119 147
53. Goldziher Ignaz"Die Bedeutung der Nachmittagszeit im Islam" Archiv für Religionswissenschaft 1906Vol 9 293 302
54. Goldziher Ignaz Muslim Studies 1967-1971Vol 2 vols London Allen & Unwin
55. Görke Andreas Berg Herbert"Eschatology, History, and the Common Link: A Study in Methodology" Method and Theory in the Study of Islamic Origins 2003 Leiden Brill 179 208
56. Günther Sebastian Leder Stefan"Fictional Narration and Imagination Within an Authoritative Framework: Towards a New Understanding of Ḥadīth" Story-telling in the Framework of Non-fictional Arabic Literature 1998 Wiesbaden Harrassowitz 433 471
57. Günther Sebastian Klemm Verena, Gruendler Beatrice"Modern Literary Theory Applied to Classical Arabic Texts: Ḥadīth revisited" Understanding Near Eastern Literatures: A Spectrum of Interdisciplinary Approaches 2000 Wiesbaden Reichert 171 176
58. Juynboll G.H.A."Some Isnād-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women-Demeaning Sayings from Ḥadīth Literature" Al-Qanṭara 1989Vol 10 2 343 383
59. Juynboll G.H.A. Encyclopedia of Canonical Ḥadīth 2007 Leiden Brill
60. Leder Stefan Cameron Averil, Conrad Lawrence I."The Literary Use of the Khabar: A Basic Form of Historical Writing" The Byzantine and Early Islamic Near East 1992 Princeton, NJ Darwin Press 277 316
61. Madelung Wilferd"The Succession to Muḥammad: A Study of the Early Caliphate" 1997 Cambridge Cambridge University Press
62. Mittwoch Eugen Zur Entstehungsgeschichte des islamischen Gebets und Kultus 1913 Berlin Reimer
63. Motzki Harald"Quo Vadis, Ḥadīṯ-Forschung? Eine kritische Untersuchung von G.H.A. Juynboll, ‘Nāfiʿ the mawlā of Ibn ʿUmar, and his position in Muslim ḥadīṯ literature’" Der Islam 1996Vol 73 40 80 193-231; English transl. in Harald Motzki et al., Analysing Muslim Traditions: Studies in Legal, Exegetical and Maghāzī Ḥadīth, Leiden: Brill, 2010, 47-123
64. Motzki Harald"Der Prophet und die Schuldner: Eine ḥadīṯ-Untersuchung auf dem Prüfstand" Der Islam 2000Vol 77 1 83
65. Motzki Harald Motzki Harald , et al"Ar-Radd ʿalā r-radd: Zur Methodik der Ḥadīṯ-Analyse" Der Islam 2001Vol 78 147 163 Analysing Muslim Traditions: Studies in Legal, Exegetical and Maghāzī Ḥadīth , Leiden: Brill, 2010, 209-229
66. Motzki Harald"Dating Muslim Traditions: A Survey" Arabica 2005Vol 52 2 204 253
67. Motzki Harald, Boekhoff-van der Voort Nicolet, Anthony Sean W. Analysing Muslim Traditions: Studies in Legal, Exegetical and Maghāzī Ḥadīth 2010 Leiden Brill
68. Nawas John A."A Reexamination of Three Current Explanations for al-Mamunʼs Introduction of the Mihna" International Journal of Middle East Studies 1994Vol 26 4 615 629
69. Ossendorf-Conrad Beatrix Das “K. al-Wāḍiḥa” des ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb. Edition und Kommentar zu Ms. Qarawiyyīn 809/40 (Abwāb al-ṭahāra) 1994 Beirut/Stuttgart Franz Steiner
70. Sadeghi Behnam"The Traveling Tradition Test: A Method for Dating Traditions" Der Islam 2010Vol 85 203 242
71. Schacht Joseph The Origins of Muhammadan Jurisprudence 1959 Oxford Clarendon Press
72. Schneider Irene Kinderverkauf und Schuldknechtschaft 1999 Stuttgart Harrassowitz
73. Schoeler Gregor Vagelpohl Uwe Montgomery James Charakter und Authentie der muslimischen Überlieferung über das Leben Mohammeds 1996 Berlin De Gruyter The Biography of Muḥammad: Nature and Authenticity, Abingdon/New York: Routledge, 2011
74. Sourdel Dominique"La politique religieuse du calife ʿabbāside al-Maʾmun" Revue des Études Islamiques 1962Vol 30 1 27 48
75. Van Ess Josef Zwischen Ḥadīṯ und Theologie: Studien zum Entstehen prädestinatianischer Überlieferung 1975 Berlin de Gruyter
http://brill.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1163/22142371-12340006
Loading
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1163/22142371-12340006
2014-06-10
2018-07-21

Sign-in

Can't access your account?
  • Key

  • Full access
  • Open Access
  • Partial/No accessInformation