Cookies Policy
X

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

I accept this policy

Find out more here

New Research on Groen van Prinsterer and the Idea of Sphere Sovereignty

No metrics data to plot.
The attempt to load metrics for this article has failed.
The attempt to plot a graph for these metrics has failed.
The full text of this article is not currently available.

Brill’s MyBook program is exclusively available on BrillOnline Books and Journals. Students and scholars affiliated with an institution that has purchased a Brill E-Book on the BrillOnline platform automatically have access to the MyBook option for the title(s) acquired by the Library. Brill MyBook is a print-on-demand paperback copy which is sold at a favorably uniform low price.

Access this advance article

+ Tax (if applicable)
Add to Favorites
You must be logged in to use this functionality

Affiliations: 1: Independent scholar jgfriesen@shaw.ca

10.1163/23528230-08302001
/content/journals/10.1163/23528230-08302001
dcterms_title,pub_keyword,dcterms_description,pub_author
10
5
Loading
Loading

Full text loading...

/content/journals/10.1163/23528230-08302001
Loading

Data & Media loading...

http://brill.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1163/23528230-08302001
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1163/23528230-08302001
2018-07-19
2018-11-16
1. Baader F. von (1851–1860). Sämtliche Werke . (16 vols.). Edited by F. Hoffmann. Leipzig.
2. Catalogus van de boekerij van Mr. G. Groen van Prinsterer door de erfgenamen aan de Koninklijke Bibliotheek aangeboden in 1879 (1879). Princeton Theological Library. https://archive.org/stream/catalogusvandebo00koni#page/142/mode/1up.
3. Chantepie de la Saussaye D. (1856). "Iets over de noodleugen. (Naar aanleiding van een onlangs gevoerden strijd.)" Ernst en vrede Vol 4, pp. 201344.
4. Chantepie de la Saussaye D. (1858a). "Empirisch of ethisch?" Ernst en vrede Vol 6, pp. 198247.
5. Chantepie de la Saussaye D. (1858b). "Franz von Baader, eene biographische schets". Ernst en vrede Vol 6, pp. 113152.
6. Chantepie de la Saussaye D. (1871a). "Gedachten uit de brieven van Franz von Baader". Protestantsche bijdragen ter bevordering van christelijk leven en christelijke wetenschap Vol 2, pp. 365368.
7. Chantepie de la Saussaye D. (1871b). Het protestantisme als politiek beginsel . Rotterdam: W. Wenk.
8. Chantepie de la Saussaye D.,, Beets N.,, and Doedes J.I. (1854). "Wat bedoelen wij met de leuze “Ernst en Vrede”?" Ernst en vrede Vol 2, pp. 118.
9. Chaplin J. (2011). Herman Dooyeweerd: Christian Philosopher of State and Civil Society . Notre Dame: University of Notre Dame Press.
10. De Bruijn J.,, and Harinck G., eds. (2004). Groen van Prinsterer in Europese context . Hilversum: Verloren.
11. Dengerink J.D. (1948). Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der “souvereiniteit in eigen kring” in de 19e en 20e eeuw . Kampen: J.H. Kok.
12. Doedes J.I. (1851). Vijf-en-zeventig stellingen voor den eersten 31sten october van de tweede helft der 19de eeuw [75 theses for the first October 31st of the second half of the 19th century]. Amsterdam: P.N. van Kampen.
13. Doedes J.I. (1853). "Aan de Nederlandsche Hervormde Kerk". Ernst en vrede Vol 1, pp. 6271.
14. Dooyeweerd H. (1935–1936). De wijsbegeerte der wetsidee . (3 vols.). Amsterdam: H.J. Paris.
15. Dooyeweerd H. (1937). "Second Letter to the Curators of the Vrije Universiteit", October 12, 1937. Translation available online at https://jgfriesen.files.wordpress.com/2016/12/dooyeweerd_s-second-letter.pdf.
16. Dooyeweerd H. (1953–1958). A New Critique of Theoretical Thought . (4 vols.). Philadelphia: Presbyterian & Reformed Publishing Company. This work is a translation and revision of De wijsbegeerte der wetsidee.
17. Dooyeweerd H. (1959). Vernieuwing en bezinning . Zutphen: J.B. van den Brink & Co.
18. Dooyeweerd H. (1971). "Na vijf en dertig jaren". Philosophia Reformata Vol 36, pp. 110.
19. Fabri F. (1872). Staat und Kirche: Betrachtungen zur Lage Deutschlands in der Gegenwart . Gotha: Friedrich Andrea Berthes.
20. Fafié G. (1975). Julius Stahl: Invloeden van zijn leven en werken in Nederland, 1847–1880 . Rotterdam: Bronder-Offset.
21. Friesen J.G. (2015). Neo-Calvinism and Christian Theosophy: Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd . Calgary: Aevum Books.
22. Friesen J.G. (2016). "Dooyeweerd’s Idea of Modalities: The Pivotal 1922 Article". Philosophia Reformata Vol 81 (2), pp. 113155.
23. Groen van Prinsterer G. (1847). Ongeloof en revolutie . Leiden: S. & J. Luchtmans.
24. Groen van Prinsterer G. (1856–1857). Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-General . (2 vols.). Utrecht: Kemink & Zoon.
25. Groen van Prinsterer G. (1862). Ter nagedachtenis van Stahl . Amsterdam: H. Höveker.
26. Groen van Prinsterer G. (1869–1873). Nederlandsche gedachten . (6 vols.). Amsterdam: Höveker & Zoon. https://catalog.hathitrust.org/Record/008697463.
27. Groen van Prinsterer G. (1876). Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam: Historische bijdrage . Amsterdam: Höveker & Zoon.
28. Henderson R.D. (2017). "The Development of the Principle of Distributed Authority, or Sphere Sovereignty". Philosophia Reformata Vol 82 (1), pp. 7499.
29. Hoffmann F. (1866). "Review of J.C. Bluntschli", Geschichte des allgemeinen Staatsrechts und der Politik. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik Vol 49, pp. 158191.
30. Hoffmann F., ed. (1868). Die Weltalter: Lichtstrahlen aus Franz von Baader’s Werken . Erlangen: Edouard Besold.
31. Honders A.C. (1963). Doen en laten in ernst en vrede: Notities over een broederkring en een tijdschrift. ’s-Gravenhage: Boekencentrum.
32. Klink A., (2004). "Groen van Prinsterer en Stahl". In: de Bruijn J., and Harinck G., eds., Groen van Prinsterer in Europese context , Hilversum: Verloren, pp. 5560.
33. Kuyper A. (1874). Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden . Amsterdam: B. van der Land.
34. Kuyper A. (1880). Souvereiniteit in eigen kring: Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit . Amsterdam: J.H. Kruyt.
35. Kuyper A. (1931). Lectures on Calvinism . Grand Rapids: Eerdmans. (Lectures originally delivered at Princeton in 1898.)
36. Masur G. (1930). Friedrich Julius Stahl: Geschichte seines Lebens . Volume Vol 1. Berlin: E.S. Mittler.
37. Mietus L. (2006). Gunning en de theosofie . Gorinchem: Narratio.
38. Mietus L. (2009). Gunning en Kuyper in 1878 . Velp: Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
39. Nijhoff R. (2015). "Review of J. Glenn Friesen: Neo-Calvinism and Christian Theosophy. Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd". Philosophia Reformata Vol 80 (2), pp. 235240.
40. Ossewarde M. (2007). "Three Rival Versions of Political Enquiry: Althusius and the Concept of Sphere Sovereignty". The Monist Vol 90 (1), pp. 106125.
41. Stahl F.J. (1840). Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten . Erlangen: Theodor Bläsing. A second, revised edition was published in 1862.
42. Stahl F.J. (1847). Der christliche Staat und sein Verhältnis zu Deismus und Judentum . Berlin: Oehmigke.
43. Stahl F.J. (1868). Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche . 2 nd ed. Berlin: Verlag von Wilhelm Hertz. First published in 1863.
44. Stellingwerff J. (1987). De vu na Kuyper . Kampen: J.H. Kok.
45. Strauss D. (2015). "A Philosophical Approach to Law and Religion: Background Considerations. Stellenbosch: Sun Media". http://daniestrauss.com/selection/DS%202015%20on%20A%20philosophical%20approach%20to%20Law%20and%20Religion%20-%20Background%20considerations.pdf.
46. Van der Brugghen J.J.L. (1870). "Studiën over de verhouding tusschen de beginselen van gezag en vrijheid op staatsgebied". Protestantsche bijdragen Vol 2, pp. 253280.
47. Van der Vyver J.D., (1996). "Introduction: Legal Dimensions of Religious Human Rights"; Constitutional Texts. In: van der Vyver J.D., and Witte Jr. J., eds., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives , The Hague: Kluwer Law International, pp. xixlvii.
48. Van Otterloo M.D. (1874). Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie . Amsterdam: Höveker & Zoon.
49. Veenhof C. (1939). Souvereiniteit in eigen kring . Kampen: J.H. Kok.
50. Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 1851–1852 (1851–1852). The Hague: Ter Algemeene Landsdrukkerij.
51. Vree J. (2017). Kerk, huis, school en staat: Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844–1886) . Hilversum: Verloren.
52. Weber M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism . London: George Allen and Unwin.
53. Wet van den 13 augustus 1857 (stbl No. 103) op het lager onderwijs, met de daarover, vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gewisselde stukken en gehoudene beraadslagingen (1857). Nijmegen: H.C.A. Thieme.
Submit comment
Close
Comment moderation successfully completed

Sign-in

Can't access your account?
  • Key

  • Full access
  • Open Access
  • Partial/No accessInformation